Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoły Podstawowej w Ogardach

Dane kontaktowe:

Szkoła Podstawowa w Ogardach

Ogardy 26

66-500 Strzelce Krajeńskie

www.pspogardy.edupage.org

✉ pspogardy@o2.pl

☎ 95 763 54 94

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej w Ogardach

Informacja ogłoszona dnia 2022-04-07 20:35:24 przez Administrator Systemu

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej w Ogardach

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
  / Szkoła Podstawowa w Ogardach /
   
  Raport o dostępności:
  Szkoła Podstawowa w  Ogardach zobowiązuje się do:                                                                                  
  1. Zapewnienia dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  strony: www.pspogardy.edupage.org.          
  a). Data publikacji strony internetowej: 01.09.2013                                                                                  
  b). Data ostatniej dużej aktualizacji: 30.03.2022                                                                                      
  2. Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.                                                                                            
  3. Oświadczenie sporządzono dnia 10.03.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.                                                                                  
  4. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
  Informacje zwrotne i dane kontaktowe
  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest mgr Mateusz Chojnacki, adres poczty elektronicznej:
  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
  Uszczegółowienie informacji:
  1. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Do dyspozycji jest:                                                                        
  a). telefon -95-7635494,                                                                                                                              
  b). adres mailowy –                                                                                                                 
  c). kontakt osobisty w siedzibie szkoły w godzinach jej funkcjonowania – 8:00 - 14:00,                                                                                                                                                                      
  2. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.  
  3. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.                                          
  Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
  4. Dostępność architektoniczna
  Adres - Szkoła Podstawowa w Ogardach, Ogardy 26, 66-500 Strzelce Kraj..                                                                
  a). Do budynku szkoły prowadzi 2 wejścia od drogi lokalnej. Do obu wejść prowadzą schody, jednak nie ma podjazdu dla wózków. Do dyspozycji jest schodołaz.                                                                                              
  b). Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia (sale lekcyjne, świetlica, toalety, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora) na parterze. Do części kolejnych pomieszczeń prowadzą schody na pierwsze piętro, znajdują się też poręcze. Do dyspozycji osób o szczególnych potrzebach jest schodołaz, natomiast w szkole nie ma windy.
  c). Przed budynkiem szkoły jest miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.                                            
  d). Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.                                                                                                                                        
  e). W szkole, aktualnie nie ma pętli indukcyjnej.                                                                                       
  f). W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
  5. Zmiany wprowadzone na szkolnej stronie internetowej zgodnie z Ustawą o zapewnieniu dostępności:
  • przycisk zmiany kontrastu strony (w górnym prawym rogu strony głównej). Kontrast osiąga poziom co najmniej minimalny (AA),
  •  przyciski zmniejszania i zwiększania wielkości tekstu na stronie (w górnym prawym rogu strony głównej)
  • przycisk zmiany wersji strony dla osób słabowidzących (w dolnym lewym rogu strony głównej),
  • wersja mobilna strony (automatyczne dostosowywanie się strony do urządzeń mobilnych) z zachowaniem opcji przyjaznych dla osób niepełnosprawnych,
  • hiperłącza zastąpione etykietami ekranowymi, z których uczniowie korzystają na co dzień, wyeksponowanie, poprawienie dostępności tych zakładek na stronie głównie,
  • link umożliwiający pobranie czytnika ekranu dla osób niewidomych i słabowidzących (po prawej stronie na stronie głównej),
  • czcionka została zmieniona na czcionkę bezszeryfrową (ARIAL) o rozmiarze 14 pkt. interlinia 1,15, brak dzielenia wyrazów, zastosowano akapity,
  • umieszczono formularz kontaktowy w zakładce kontakt (na dole strony)
  Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa w Ogardach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Roszak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-07 20:35:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-07 20:35:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-07 20:35:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1255 raz(y)